Hoe we werken

Ieder  project start met een kennismakingsgesprek waarbij we samen met u, de klant met elkaar in dialoog gaan zodat de wensen voor het project duidelijk worden en we kunne gaan kijken hoe we je kunnen helpen om deze plannen wensen te realiseren.

Als beide partijen het gevoel hebben dat ‘ze op dezelfde golflengte zitten wordt er aansluitend op deze kennismaking een voorstel uitgewerkt voor een mogelijke samenwerking. Na goedkeuring van dit voorstel wordt de samenwerking opgestart.

Ieder project is anders en uniek wat maakt dat er een heel proces voorafgaat aan het eindresultaat.

Dit proces delen we op in 5 verschillende fases.

1 Voorontwerp : Dit is de eerste fase in het proces. We starten met het verzamelen van zoveel mogelijk informatie. Zowel de technische kant (opmeting, etc) maar ook door een duidelijk programma op te maken van je wensen en dromen. Eens deze informatie verzameld is, starten we met de eerste ontwerp tekeningen. Technische aspecten en esthetische aspecten worden al van in deze beginfase samen in het oog gehouden zodat we een mooi samenhangend geheel creëren. Het voorontwerp wordt uitgewerkt in 3d. Hiermee zullen jullie alvast een veel duidelijker beeld en inzicht krijgen in hoe je nieuwe woon- of werkomgeving er zal uitzien.

2 Definitief ontwerp: Deze fase wordt opgestart van zodra er goedkeuring is over het voorontwerp. Het ontwerp wordt gefinaliseerd aan de hand van 2d snedes en aanzichten. Waaronder ook de plannen voor de nutsvoorzieningen (verlichting- en electricteitsplannen, loodgieterij- en verwarmingsplannen) en gedetailleerde plannen van het maatwerk.

In deze fase nemen we ook de tijd om de materialen definitief te bepalen en keuzes te maken voor de verlichting en het losse meubilair.

3 Prijsaanvragen : Deze fase omvat het aanvragen van offertes. Hiervoor worden er voor bepaalde posten eerst meetstaten opgemaakt. Vervolgens worden de verschillende aannemers gecontacteerd die aan de hand van een plaatsbezoek en de opgemaakte meetstaten verzocht worden een offerte op te maken.

Voor het maatwerk/binnenschrijnwerk worden de detailtekeningen vervolledigd met de nodige materiaalaanduidingen etc. Ook voor deze post zal er een plaatsbezoek gebeuren met de respectievelijke aannemer(s).

4 Werfopvolging : Hoewel alle fases belangrijk zijn in het hele proces is, vind ik het nodig extra aandacht te besteden aan de werfopvolging. De keuze voor een kwalitatieve aannemer is hierin niet onbelangrijk maar ook de opvolging van de werken neem ik graag ter harte.

Na het toekennen van de verschillende offertes, maak ik  eerst een planning op voor de duur van de werken.

Vanaf de start van de werken wordt de werf dmv regelmatige werfbezoeken nauw opgevolgd. Belangrijk is dat ik in deze fase steeds het aanspreekpunt ben van zowel aannemer als opdrachtgever. Deze centralisering is een belangrijk om een vlot verloop te bewerkstelligen.

Op het einde van de werf, vind er een oplevering plaats. Dan kijken we na of alles naar wens uitgevoerd is zodat jullie met een goed gevoel kunnen gaan gebruik maken en genieten van je nieuwe winkel.

5 Decoratieadvies :